Blog

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws, onderzoek en inzichten op het gebied van professionele leiderschaps- en gedragsontwikkeling.


De toekomst van duurzame ontwikkeling: blended coaching

Het bedrijfsleven investeert in zijn mensen. Dat is een gegeven. Professionele ontwikkeling staat hoog op de agenda van organisaties. Volgens onderzoek van Technavio zal de markt voor soft-skilltraining tot 2020 met 10% per jaar groeien (omzet 2015: 15 miljard dollar). Ook de coachingsmarkt blijft groeien volgens de Internationale Coach Federatie (ICF). Tussen 2011 en 2015 is de markt 6% gegroeid. Volgens de 2016 ICF Global Coaching Study zijn de totale inkomsten van aan coaching gerelateerde diensten 2,4 miljard dollar wereldwijd. 

Tegelijkertijd merken wij dat organisaties steeds kritischer worden waar ze geld aan uitgeven en worden er vragen gesteld over de effectiviteit van dit type interventies. Onderzoek naar de ‘transfer of training’ bevestigt dat deze vragen terecht zijn gezien de lage transfer of training van leiderschapstrainingen. Een meta-analyse van Powell en Yalcin (2010) met als onderwerp effectiviteit van training voor managers (een periode van 50 jaar - 1952 tot 2001) liet geen verbetering zien in de effectiviteit van trainingen voor managers.

 

Dit type programma’s kunnen zeer kostbaar zijn en tijdrovend. Vaak hebben de deelnemers in dit type programma’s weinig tijd, hoge werkdruk en ervaren een struggle met de werk-privébalans (Ladyshewsky, 2014). Deze factoren kunnen de ontwikkelingservaring en de transfer van training beïnvloeden (Baldwin & Ford, 1988; Cromwell & Kolb, 2004). Omdat de ontwikkelbehoefte per individu verschilt en de ‘one size fits all’ ontwikkelingsmodellen vaak niet passen, maakt dat op internet gebaseerde coaching de potentie heeft een flexibel en agile ontwikkelingsaanpak te zijn (Hamlin, Ellinger & Beattie, 2008; Jarvis, 2004). Voorgaande studies lieten positieve resultaten zien van interventies gericht op gedrag geleverd via het internet (De Janasz & Godshalk, 2013; Ladyshewsky et.al., 2014; Ruwaard et al., 2007; Wentz, Nyden & Krevers, 2012).

De roep naar alternatieven in een digitale wereld wordt ook bevestigd in het rapport van Deloitte over Wereldwijde HR Trends 2016 waar leren is geïdentificeerd als een van de meest belangrijke trends. Een trend betekent hier een gebied dat sterke aandacht en investering behoeft. Dit onderzoek concludeert dat er een groeiend inzicht bestaat dat leren aangepast moet worden aan een wereld waar medewerkers continu ontwikkelen, gebruikmakend van innovatieve platforms die zijn aan te passen aan hun persoonlijke agenda (Josh Bersin, 2016). Rondom de onderwerpen effectiviteit, rendement en de toenemende digitalisering van ons werken, zien wij in onze dagelijkse praktijk een groeiende interesse in online interventies zoals online coaching en eLearning. De uitdaging hierbij is dat zowel het onderzoek als de praktijk nog relatief in de kinderschoenen staan voor wat betreft methoden en technieken op het gebied van online coachen. In dit artikel gaan we in op onze aanpak voor online begeleiding (blended eCoaching) in het kader van professionele groei en laten we zien hoe gedragsontwikkeling kan worden gerealiseerd in het bedrijfsleven.

De blended online aanpak

Twee meta-studies bevestigen dat coaching op de werkplek een effectieve tool is om het functioneren van medewerkers in organisaties te verbeteren (Jones, Woods & Gyillaume, 2015; Theeboom, Beersma & Van Vianen, 2014). Online coaching kan deze ondersteuning bieden op de werkplek. De aanpak voor online coaching van eCoachPro is in lijn met Smither’s (2011) definitie van internet-based coaching: een een-op-eenleren en ontwikkelingsinterventie die geleverd wordt via virtuele kanalen waarbij de relatie collaboratief, reflectief en goal-focused is. Centraal staat het behalen van de professionele resultaten die waardevol zijn voor de cliënt.

Het ABC-model voor duurzame gedragsontwikkeling is een procesmodel dat richting en structuur geeft aan online coachingsprogramma’s gericht op duurzame ontwikkeling en rekening houdt met de beperkingen en mogelijkheden die mensen hebben om te leren en ontwikkelen (Ribbers & Waringa, 2012). Ontwikkelingsgerichte inspanningen zijn vaak gericht op het vergroten van bewustzijn, competentie ontwikkeling en gedragsverandering bij de cliënt. Een bekende misvatting is dat mensen moeilijk veranderbaar zijn. De huidige gedrags-interventies houden te vaak geen rekening met de beperkingen en mogelijkheden die mensen hebben om te veranderen. Een aanpak waarin doelgericht gewerkt wordt aan een ontwikkeldoel, in kleine stappen, sluit wel aan bij hoe mensen natuurlijk leren. Dit wordt bevestigd door onderzoek aan de Stanford University. Fogg en zijn collega’s (2010) tonen aan dat het nemen van te grote stappen een valkuil is in het bereiken van ontwikkeldoelen.

Het ABC-model kent drie fasen. De eerste fase (de analyse fase) staat in teken van het identificeren van de persoonlijke ontwikkeldoelen van de deelnemer. Vervolgens worden in de internalize fase (tweede fase) deze concrete doelen een voor een in de praktijk gebracht aan de hand van oefeningen en gedragsexperimenten. Ten slotte volgt er een sustain fase (fase drie) waarin de deelnemer valideert wat er ontwikkeld is en een onderhoudsplan opstelt voor zijn nieuw aangeleerde gedrag. Het online werken in het ontwikkelproces maakt de coaching flexibel, plaatsonafhankelijk en sterk ontwikkelingsgericht in de relevante, dagelijkse (werk)context.

De praktijk

De cliënt wordt hierbij professioneel en intensief begeleid door een gecertificeerde eCoach. De individuele ontwikkelingsdoelen in de relevante dagelijkse context staan centraal. De coaching is op maat gemaakt en wordt in continue vorm aangeboden. Continue betekent een frequente en gestructureerde dialoog tussen coach en cliënt. Hiervoor worden verschillende kanalen ingezet zoals een coachingsplatform, videocalls en sms. Het primaire proces van coaching verandert totaal. In plaats van een dialoog die face to face plaatsvindt op gezette tijden, ontstaat er een online dialoog die opgeknipt is in kleine stukken en een asynchroon en een continu karakter krijgt. In het proces wordt gebruikgemaakt van de kracht van vragen, oefeningen, gedragsexperimenten, gestuurde reflectie en kennisoverdracht in de vorm van artikelen, foto’s en korte films. Door op deze manier te werken ontstaat er een begeleidingsvorm die nauw aansluit bij de natuurlijke wijze waarop mensen leren. De cliënt wordt als het ware in het traject gezogen voor een langere periode, de betrokkenheid en activiteit nemen toe en de leercurve wordt steiler. 

Schrijven centraal in blended online trajecten

Een coachee aan het woord

“Vanuit mijn linguïstische en literaire achtergrond werd ik getriggerd door het concept van coaching via het geschreven woord. eCoaching is voor mij als coachee een zeer krachtige tool geweest. Het biedt een aantal praktische voordelen, zoals de onafhankelijkheid van tijd en plaats, en laat net dat nu zijn wat ik er persoonlijk zo krachtig aan vind. Je doet beroep op je coach op het moment dat jij dat nodig acht; je kan meteen je zorg, je doelstelling ‘van je afschrijven’. Je hoeft niet te wachten op een formele afspraak. Praktisch gezien zit alles in een systeem zodat je er later ook kan naar teruggrijpen. De kracht van het geschreven woord!”

Brigitte Balling - Head of Mobility & Employability booster ING

Een van de krachten van blended online trajecten is de combinatie van synchrone en asynchrone communicatie. Het asynchrone aspect in de blended online trajecten wordt mogelijk gemaakt doordat de coach en cliënt met elkaar gaan schrijven. Bovenstaande coach noemt een aantal voordelen in het kader zoals tijds- en plaatsonafhankelijkheid. Daarnaast ontstaat er nog een aantal krachtige elementen (voordelen) zoals toename in reflectietijd, structurering van gedachten, terug kunnen lezen van teksten en inzichten.

Helend, structurerend en inzichtgevend zijn eigenschappen die worden gerelateerd aan schrijven. Pennebaker (2001) doet al jaren onderzoek naar de voordelen van expressief schrijven. “Door te schrijven is de cliënt op een intensieve en aandachtige manier met zichzelf en zijn omgeving bezig, waardoor er meer zin en betekenis gegeven wordt aan relevante situaties en ervaringen. Er ontstaat een cognitieve verandering, doordat de schrijver de informatie van een emotioneel beladen gebeurtenis in een linguïstische structuur moet brengen, waarbij de gebeurtenis cognitief gestructureerd en georganiseerd wordt. Het opschrijven en herformuleren, en daarmee het ordenen van het probleem, als ook het ordenen van de gedachten en gevoelens heeft een stimulerende werking. Het schrijven mobiliseert de kracht van de zelfredzaamheid van de cliënt. Schrijven wordt geassocieerd met verbeteringen van inzicht, zelfreflectie, optimisme, gevoel van controle, en van een gevoel van eigenwaarde” (Ribbers, 2015).

Methodisch Schrijven

De eCP-methodiek voor ‘text based coaching’ biedt handvatten en een pragmatische aanpak om op een gestructureerde manier aan de slag
te gaan met schrijven binnen coachingstrajecten. De methode is ontwikkeld op basis van klassieke wetenschappelijke taaltheorieën zoals de Beleefdheidstheorie van Brown en Levinson (1987), de taalhandelingen van Searle (1976) en de vier axi- oma’s voor efficiënt taalgebruik van Grice (1975). In deze methodiek staan strategisch, verbindend en gestructureerd schrijven – met aandacht voor de relatie en objectief lezen – centraal. Ook de efficiëntie van taalgebruik en vormgeving van berichten wordt bestudeerd.

Deze methodiek bestaat uit twee processtappen waarbij het eerste proces gericht is op de communicatie van de cliënt. Een essentiële stap in dit proces is het formuleren van een compliment of andere vorm van erkenning. Het positief bekrachtigen van de cliënt werkt stimulerend en motiverend in diens ontwikkelproces. In de praktijk ervaren wij de enorme waardering voor deze positief bekrachtigende aanpak. Een andere belangrijke stap in dit proces is het uitvoeren van een nauwkeurige, objectieve taalanalyse. De coach leest hier wat er werkelijk staat en abstraheert wat de behoefte is van de cliënt met behulp van de taalhandelingen van Searle. De tweede processtap betreft de communicatie van de coach en is gericht op het schrijven van strategische, verbindende en bondige berichten. De taalstrategieën van Brown en Levinson (1987) worden bewust en actief ingezet om de sociale afstand tussen cliënt en coach telkens weer te verkleinen en de relatie te versterken. 

“Bron: Tijdschrift Positieve Psychologie. Wil je meer interesseante artikelen of het hele thema-nummer lezen? Download hier het hele magazine: Tijdschrift Positieve Psychologie – Thema: Online <https://www.professioneelbegeleiden.nl/online-volledige-uitgave-13-artikelen>

Neem contact op

Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken. Klik hier: contactformulier

 

Of neem contact op met commercieel directeur Marc Coenen voor de mogelijkheden binnen uw organisatie


Marc Coenen

Commercial Director
+31 6 15 45 73 05
coenen@ecoachpro.org

Marc Coenen eCoachPro

Onze vestigingen

eCoachPro Nederland

NEDERLAND
eCoachPro
Tivolistraat 50
5017 HR Tilburg

eCoachPro Belgie

BELGIE
eCoachPro
Vaartstraat 59 (bus 4)
1000 Brussel

eCoachPro Spanje

SPANJE
eCoachPro
Avda. Ricardo Soriano 72
Edif. Golden B.1a Planta
29601 Marbella, Málaga